Sign in

Zamiast szkoły — rodzinny dom. Czy to nie brzmi bajecznie? No dobra, może lekko przesadziliśmy. Pamiętacie zarzuty stawiane szkole: rutyna, nuda, sprawdziany, stres, brak indywidualnego podejścia? Zmierzmy się z tym. To niepowtarzalna okazja dla dzieci i dla Was — rodziców, bo przecież historia świata rozpoczyna się w dziecięcym pokoju.

Od zawsze wiadomo, że najlepszą szkołą jest szkoła życia — teraz możecie przejść przez nią razem z dziećmi. Nikt nie mówi, że będzie lekko, w końcu praktycznie z dnia na dzień zyskaliście nauczycielski etat, Wasze pociechy straciły towarzystwo rówieśników, a domowy salon zamienił się w centrum naukowo-kulturalno-rozrywkowe. Koronawirus podarował nam chwilowe…

GoOut

Koncerty, imprezy, wystawy, teatr, targi — wiemy o wszystkim. Odkrywaj eventy i obserwuj znajomych oraz artystów w naszej appce GoOut.pl

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store