GoOut

Zamiast szkoły — rodzinny dom. Czy to nie brzmi bajecznie? No dobra, może lekko przesadziliśmy. Pamiętacie zarzuty stawiane szkole: rutyna, nuda, sprawdziany, stres, brak indywidualnego podejścia? Zmierzmy się z tym. To niepowtarzalna okazja dla dzieci i dla Was — rodziców, bo przecież historia świata rozpoczyna się w dziecięcym pokoju.

Od…

Co za czasy, co za życie! Wokół nas prawie wszystko stanęło na głowie:

  • Koncert, na który czekaliśmy? PRZEŁOŻONY
  • Spektakl, na który bilety mieliśmy w pierwszym rzędzie? ODWOŁANY
  • Nasz ulubiony bar w Śródmieściu, gdzie świętowaliśmy kolejne zakończone w dobrym humorze tygodnie? ZAMKNIĘTY
  • Ta wystawa, na którą od miesiąca się wybieraliśmy z…

GoOut

Koncerty, imprezy, wystawy, teatr, targi — wiemy o wszystkim. Odkrywaj eventy i obserwuj znajomych oraz artystów w naszej appce GoOut.pl

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store